adress:

Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden
Rampische Straße 29
01067 Dresden

visitor entrance: Salzgasse 8

phone: (03 51) 4 96 51 54
fax: (0351) 4 96 51 51
mail: info@neumarkt-dresden.de

information pavillon:

adress: Pirnaischen Platz, Landhausstraße
01067 Dresden

opening hours:
every day 10 am to 6 pm

phone: (03 51) 4 96 51 50

guiding tour: please contact us:  juergen-borisch@neumarkt-dresden.de


information pavillon GHND